تزریق مزوژل ها در کلینیک زیبایی آوان

تزریق مزوژل ها در کلینیک زیبایی آوان

  تزریق جالپرو  یکی از روش های جوانسازی غیر تهاجمی که به صورت تزریقی در نواحی مختلف پوست مانند: صورت و گردن انجام می شود مزوژل جالپرو است. این مزوژل نوعی فیلر بوده که حجم دهی ندارد و با هدف آبرسانی و از بین بردن چین و چروک ها انجام می شود.   انواع جالپرو